Logo SBB De Ronde Venen

Over SBB

De Stichting Beveilig Bedrijventerrein De Ronde Venen is in 2004 opgericht door de gemeente De Ronde Venen en Vereniging Industriële Belangengemeenschap voor De Ronde Venen. De SBB heeft het doel zoals de statuten aangeven: "het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op het bedrijventerrein door de bij de stichting aangesloten bedrijven". Het mag duidelijk zijn dat deze doelstelling met name gericht is op het veiligheidsdomein. De belangrijkste reden voor de oprichting was de steeds verder toenemende criminaliteit op de bedrijventerreinen hetgeen zorgde voor verslechtering van het ondernemersklimaat. Daarom zijn het met name gemeente, politie, brandweer en bedrijven die in nauwe samenwerking met elkaar activiteiten, projecten ontwikkelen en uitvoeren.

En niet zonder resultaat: de criminaliteitscijfers hebben zich gunstig ontwikkeld de afgelopen jaren. Het is zaak om dit ook zo te houden. Daarom is er veel oog voor preventieve activiteiten, zoals het periodiek schouwen van het bedrijventerrein en op basis daarvan beoordelen waar potentieel onveilige situaties zich voor kunnen doen. Daarnaast geven (preventieve) informatie aan de bedrijven over hoe men zich het beste kan wapenen tegen criminaliteit. En niet in de laatste plaats is het camerabewakingsproject een van de belangrijkste kerntaken van de SBB geworden.

Het dagelijks bestuur is in de alles de initiator en aanjager en legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Nieuws

24-04-2019 - Overzicht inbraakcijfers vanaf 2010 t/m 2018

In dit document treft u een overzicht aan van de (poging tot) inbraken op het bedrijventerrein Mijdrecht van 2010 t/m…
lees verder »

24-07-2018 - Overzicht inbraakcijfers vanaf 2010 t/m eerste halfjaar 2018

In dit document treft u een overzicht aan van de (poging tot) inbraken op het bedrijventerrein Mijdrecht van…
lees verder »

29-08-2017 - Brandmeldingen 2015 en 2016 bedrijventerrein.

In dit document treft u een overzicht aan van de VRU Brandweermeldingen op het bedrijventerrein over de jaren 2015 en…
lees verder »

Adresgegevens

SBB DRV Secetariaat
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

Tel nr. : 0297 291748
E-mail : sbbdrv@derondevenen.nl